Sunday, December 25

I'm lost

Aku tak pasti apa yang aku lakukan ini adalah betul. Satu yang aku pasti, ia mendekatkan aku kepada zina.

No comments: