Tuesday, August 16

Senarai Emosi


Kecerdasan emosi sebagai satu sub-ilmu dalam disiplin psikologi masih baru. Namun emosi atau perasaan sebagai satu unsur yang terdapat pada manusia sudah dikaji sejak beratus-ratus tahun lalu. Emosi manusia bukan hanya menjadi subjek kajian dan eksperimen ahli-ahli psikologi dan klinikal. Pendek kata, emosi yang dimiliki manusia menjadi subjek dalam pengendalian ilmu pengetahuan. Kecerdasan emosi mencakupi pengendalian diri, semangat dan ketekunan serta kemampuan memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kegagalan, kesanggupan mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, dan dapat mengurus perasaan. Konsep Emotion Quotient (EQ) atau kecerdasan emosi adalah konsep kecerdasan yang lebih luas dan ada kaitan dengan kesedaran terhadap emosi dan perasaan dan bagaimana perasaan dapat berinteraksi dengan kecerdasan mental (IQ). Dalam portfolio ini terdapat perkataan emosi serta huraiannya, refleksi introspektif perkembangan tahap kompetansi kecerdasan emosi diri sendiri dari beberapa aspek. Juga terkandung contoh situasi yang mencabar dan cadangan strategi untuk mengurus emosi berdasarkan sutuasi tersebut. Akhirnya, terdapat peranan guru yang membantu dalam perkembangan kecerdasan emosi.


Senarai perkataan emosi.

1.    Kasih
·        Perkataan kasih membawa maksud perasaan atau berperasaan sayang terhadap seseorang. Perkataan ini juga boleh dikatakan sebagai perasaan penghargaan atas pemberian seperti pertolongan yang telah diperolehi oleh seseorang. Boleh dirumus sebagai perasaan cinta akan seseorang.

2.  Marah
·        Perkataan ini pula membawa maksud berasa panas hati, berang, gusar dan sebagainya. Perasaan ini lahir kerana rasa tertipu atau telah dihina oleh seseorang.

3.    Hairan
·        Perkataan hairan merujuk kepada perasaan pelik ketika melihat sesuatu. Boleh juga dikatakan perasaaan ganjil ketika melihat atau mendengar suatu berita
4.    Puas
·        Perkataan puas boleh ditakrif sebagai berasa senang, kenyang dan lega apabila sesuatu yang dikehendaki atau dimpikan sudah tercapai.

5.    Selamat
·        Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa, perkataan selamat boleh didefinisikan sebagai perasaan yang aman dan sejahtera daripada berlakunya sebarang ganguan.

6.    Bimbang
·       Bimbang adalah satu emosi berasa gelisah atau tidak senang hati. Ini kerana memikirkan sesuatu yang tidak diingini mungkin berlaku. Perasaan bimbang lahir apabila seseorang berasa takut atau khuatir.

7.    Bangga
·       Bangga membawa maksud berasa megah atau berbesar hati apabila mendapat kejayaan.

8.    Gelisah
·       Gelisah adalah perasaan tidak tenteram atau tidak sabar kerana menantikan sesuatu. Ini juga boleh dikatakan sebagai perasaan risau akan sesuatu dengan hati yang tidak tenang.

9.    Dihargai
·       Perasaan dihargai ditakrifkan sebagai perasaan yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada seseorang.10. Malu
·       Perasaan malu bermakna berasa hina dan rendah serta tidak senang apabila telah melakukan perbuatan yang salah atau perkara yang tidak sopan.

No comments: