Wednesday, November 9

6 Sifat Sahabat: 4. Hakikat Iqramul Muslimin


Maksudnya : Memuliakan sesama muslim.

Maksud dan tujuan :
Tunaikan hak-hak saudara kita tanpa kita meminta imbalan.

Kelebihan atau keutamaannya :
• Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah swt akan menutupi aibnya didunia dan akhirat. Dan Allah swt akan menolongnya selagi dia selalu menolong sesama muslim.
• Barang siapa yang tunaikan hak-hak saudaranya, maka Allah swt akan memberi 73 hasanah, yang mana 1 hasanah diberikan didunia ini manakala 72 lagi diberikan di akhirat nanti.

Cara untuk mendapatkannya :
• Hendaklah memuliakan orang tua kita, alim-ulama, tok kiyai & guru agama.
• Hendaklah menghormati orang yang lebih tua dari pada kita.
• Hendaklah menghargai orang yang sebaya dengan kita.
• Hendaklah menyayangi orang yang lebih muda dari pada kita.
• Hendaklah kita da’wahkan ‘hakikat iqram wal muslimin’ ini kepada saudara kita di seluruh alam.
• Hendaklah berdo’a agar Allah swt tanamkan ‘hakikat iqram wal muslimin’ ini di dalam diri kita serta diri saudara kita di seluruh alam.

No comments: